– hvad nu?

Du skal på barsel

TL Guider

TL Guider

Her er 5 ting
du skal være
opmærksom på

Læs guiden

TL Guider

Når du skal på barsel, er der nogle ting, du skal have styr på både før, under og efter barsel.

Vi guider dig her

Videre

Som kvinde er du forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid senest 3 måneder før fødslen.

Fortæl din arbejdsgiver, at du er gravid

Videre

1

Far skal senest 4 uger før forventet fødsel meddele sin arbejdsgiver i hvilke perioder, han vil holde orlov indenfor de første 10 uger efter fødslen.

Men så snart du har fortalt din arbejdsgiver, at du venter barn og skal på orlov, beskytter ligebehandlingsloven dig mod at blive fyret.

Videre

Det er vigtigt, at du fortæller det skriftligt. Så du kan bevise, at du har givet arbejdsgiveren besked, hvis der senere skulle opstå tvivl om det.

Videre

Find ud af, hvornår du kan gå på barsel

2

Videre

Som gravid har du ret til at gå på barsel 4 uger før fødslen, men er du ansat på TL´s overenskomster i det offentlige, kan du gå på barsel 6 eller 8 uger før, afhængig af om du er ansat i staten eller i kommune/region.

Videre

Som far eller medmor kan du gå på orlov, når barnet er født.

Lav en plan for fordeling af barsel
mellem jer

3

Videre

24

Hver forælder har 24 ugers orlov efter fødslen. Af disse uger skal mor holde 2 uger lige efter fødslen, og far kan holde 2 uger indenfor de første 10 uger. Hvis far ikke holder disse 2 uger, går de tabt.

Videre

Hver forælder kan overdrage 13 ugers betalt orlov til anden forælder.

Ud over den betalte orlov har mor ret til 18 ugers orlov uden betaling. Far har ret til 10 ugers orlov uden betaling.

Videre

Få styr på løn og dagpenge under barsel

4

Videre

Der kan være stor forskel på, hvor meget I får udbetalt under barsel, alt efter om I får fuld løn eller barselsdagpenge under orloven.

Videre

Videre

Skal I f.eks. gå ned i indtægt - og hvor meget? Når I har et overblik, kan I fastlægge en barselsplan ud fra det.

Få styr på, hvad det koster jer, når mor eller far har orlov i forbindelse med graviditet og fødsel.

Husk lønforhandling under barslen

5

Husk din årlige lønforhandling, selvom du er på barsel.

Videre

Videre

Får du bonus, så husk at du også optjener bonus i den persiode under din orlov, hvor du får løn.

Aftal på forhånd med din arbejdsgiver, hvordan lønforhandlingen skal foregå under barsel. Skal du selv række ud, eller kontakter din arbejdsgiver dig, når det er tid til de årlige lønforhandlinger.

Læs mere om opsigelse og dine rettigheder her

Har du
flere spørgsmål
til barsel?

Så tag fat i TL - eller læs mere om barsel.

Få svar om barsel